Nærhet, åpenhet og aktivitet

Vi jobber med nærhet, åpenhet og aktivitet. Barnene skal ta ansvar og viser respekt for seg selv og andre. Barnene skal få gode muligheter for vennskap, humor og glede. De skal utvikle seg som kreative og fantasifulle barn som er trygge på seg selv og andre. Les mer i vår årsplan.